Temanummer om maskinerna och det levande arbetet...