Nytt nummer av Clarté!

Nr 2/2019 Svensk sjukvård i orätta händer

Senaste ClartéDetta nummer av Clarté handlar om sjukvårdspolitiken. BENGT JÄRHULT skriver om ett långt yrkesliv som läkare i primärvården. Först expanderade primärvården. Sedan vände utvecklingen. DAVID LILJEQVIST går igenom hur profitintresset styr allt större del av sjukvården. Den handlar sannerligen inte bara om vinstdrivna vårdcentraler. MAGNUS GÖRANSSON diskuterar vägar framåt för en radikal hälso- och sjukvårdspolitik, med primärvården i centrum. ÅSA ANDERSSON påminner om att vårdprofessionernas fackliga organisationer tidigt backat upp privatiseringar och marknadsinslag. JOHN LAPIDUS visar att sjukvårdskostnaderna ofrånkomligen ökar. Problemet är den tudelade välfärden.

Beställ nya numret av Clarté!

"Gjorde jag rätt?" Så lyder rubriken på ett webbinlägg av Jan Myrdal 17 februari 2017. Frågan är retorisk men inte desto mindre väsentlig. Det handlar om skriftställarens beslut att publicera sig i tidningen Nya Tider.

Clarté styrelse besvarade i ett uttalande 25 oktober 2016 frågan nekande. Myrdal har också fått skarp kritik från andra håll. Han kallar det "en gläfsande kampanj".

Clartés styrelse skrev i avslutningen av sitt uttalande: "Myrdal var länge medlem i Svenska Clartéförbundet. Han är det inte längre. Det är vi glada för." Formuleringen syftade på att Jan Myrdal sedan lång tid tillbaka inte är medlem av förbundet. Det var följaktligen inte en framträdande clartéist som publicerat sig hos de bruna. Styrelsen såg det som en tröst i bedrövelsen. Men meningarna lästes förstås inte så. Styrelsen tycktes ge besked om att den just uteslutit Jan Myrdal och gottade sig i det. Den borde ha avstått från sin slutkläm. Däremot var det riktigt att kritisera Jan Myrdal.

Han skriver i sitt inlägg den 17 februari: "Men det för mig mest intressanta är att i hela detta gläfsande med uteslutning och allt är det ingen i det följet som diskuterat vad jag låtit publicera i Nya Tider." Det är fel. Debatten har inte bara handlat om sammanhanget Myrdal publicerade sig i. Den har också rört det han publicerade i sammanhanget. I flera inlägg på Clartés blogg har medlemmar av Clartéredaktionen kritiserat Myrdals första artikel i Nya Tider för dess värdering av tidningen och den politiska strömning den företräder. Samma kritik har framförts av andra, till exempel Margareta Zetterström i en krönika i Clarté 4/2016.

Myrdal värderar Nya Tider utan att nämna det väsentliga: den bruna tidningens kännemärke, dess envetna strävan att hetsa "svennen" mot "blatten" och därigenom splittra arbetarklassen. Myrdal är också överslätande i sin analys av den identitära strömning redaktörerna för Nya Tider bekänner sig till: "Ideologien är dock tydlig. Till skillnad från rasister som söker en biologisk grund (ras) talar identitären om en kulturspecifik. ... Detta innebär ett avståndstagande från nazism och rasism." Sammanfattningen avser ideologer som ältar invandrarens och muslimens allmänna ondska och manar den europeiska kontinenten till uppror mot de invaderande horderna - "och först av allt mot förrädarna som överlämnar den till invasionen".

Nya Tider ingår i en bredare brun rörelse som från offentlighetens marginaler arbetar sig in mot politikens centrum. Till verktygen hör såväl falska nyheter som ett förvridet urval av nyheter. I samverkan med andra nätpublikationer underblåser Nya Tider en politisk viskningslek där rykten, påhitt och nyheter ryckta ur sitt sammanhang genom trollfabriker, klickindustri och filterbubblor förstoras till bilden av en äktsvensk kultur och etnicitet som genom massinvandring befinner sig i dödlig fara.

Falska nyheter och förvridna urval går också att hitta på andra håll. De är normala inslag i tankeproduktionen i det borgerliga samhället. Dagens Nyheters proimperialism och dess kampanj för svensk Nato-anslutning är ett påtagligt exempel. När det nu ropas på ingripanden från myndigheter och jättar i cyberrymden mot nyhetsfejket är det naturligtvis inte denna desinformation som avses. Det gör inte de brunas propaganda mindre farlig.

Jan Myrdal skriver i ett inlägg 16 december 2016: "Det är praktiken, politiken som måste ändras. Men det görs inte. I stället pekar alla däruppe från liberaler, socialdemokrater och gröna till allsköns 'vänsterintellektuella' och nu även Clarté blott finger åt denna dumma pöbel av homofober och rasister; vita medelålders män är de ju därtill. Jag är inte överens. Jag menar de måste tas på allvar. Alltså tala med vårdbiträdet här i Varberg som vill rösta med SD och resonera med dem i Norberg och Fagersta där jag bott."

Det finns ideologer som gör landsortens vita, heterosexuella karlar till fiende och buntar ihop ledare och förledda i SD:s följe. Jan Myrdal skriver mot bättre vetande när han räknar Clarté till den skaran. Vårdbiträdet i Varberg som vill rösta på Sverigedemokraterna är inte en motståndare att peka finger åt. Myrdal gör rätt i att tala med henne liksom med dem han lärt känna i Norberg och Fagersta. Men om tagandet på allvar innebär ett närmande till SD, Nya Tider och andra organiserade uttryck för den bruna rörelsen blir det en annan sak.

Kritiken mot Jan Myrdal för hans medverkan i Nya tider rör inte en skriftställares rätt att publicera sig var han vill. Den riktar sig mot en politisk handling med politiskt skadlig verkan. I ett sammanhang där de bruna brer ut sig, suger upp före detta kommunister och socialister i sina led och trakasserar, misshandlar och mördar migranter och aktiva motståndare låter Jan Myrdal publicera sig i ett av de bruna organen - med en artikel som därtill stärker vit makt-kämparna i deras bild av sig själva som sanna patrioter i kamp mot en elit som gastar om rasism, homofobi och högerextremism.

Både Nya Tider och Dagens Nyheter "är mig politiskt främmande", skriver Myrdal. Men för dem som nåddes av nyheten att han börjat medverka i Nya Tider och läste artikeln där han framhöll tidningens förtjänster var det svårt att uppfatta något annat än ett närmande. Sympatisörer med Myrdals agerande tolkade det just så.

Vänsterdebattörer och liberaler har i åratal grälat om hur rasism och högerextremism ska bekämpas. Det har i praktiken visat sig att de bruna varken går att tiga ihjäl, prata bort eller handgripligen jaga iväg. Först när kollektivet sätter sig i rörelse för sina gemensamma intressen blir klassen synlig för sig själv som klass.

Uppgiften är, som Jan Myrdal påpekat, att resa klassfrågorna. Att stryka de bruna medhårs är ingen bra början.

Kommentarer

+1 #8 Kerstin Stigsson 2017-04-16 15:27
Jag ska kanske klargöra mig: 'att en person eller organisation kan vara extremt nationalistisk även om denna personen eller organisationen inte hyllar nationalnazism'. Jag menar det på ett negativt sätt - en person eller organisation behöver inte hylla Hitler för att eftersträva en politik som är snarlik nazismen. Det finns många nationalistiska personer organisationer som står den nazistiska ideologin nära - kanske utan att själv veta om det. Och det gäller även de som anses vara nationalistiska och socialistiska. De rättfärdigar våld för att ta makten - och är så fanatiska att de kan bokstavligen gå över lik.
Vi socialister och vänstern ska inte röra oss inom nazistiska kretsar. Bakom nazismen står kapitalismen. Nazismen är monopolkapitalets förlängda arm. Vi kan påverka arbetarklassen på andra sätt än att liera oss med 'dom bruna'.
Kommunismen står inte för en identitetspolitik. Den står för en arbetarklasspolitik. Kommunister har aldrig ställt grupper mot varandra.
Vi ska inte falla i den fällan. Såsom Sinn Féin gjorde 1969 då det irländska partiet bröts i två delar - en nationalistisk och en socialistisk del. Från att det varit en social konflikt blev det en identitetskonflikt. Vilket passade imperialistmakten Storbritannien och unionisterna utmärkt. De ville att hela världen skulle betrakta konflikten som en religiös eller en identitetskonflikt. Att två grupper slogs med varandra och att de brittiska soldaterna enbart fanns på gatorna för att sära på dom två parterna. Inte på den riktiga orsaken - att det var en diktatur. Medborgarrättsrörelsen (NICRA) begärde demokrati, jämlikhet och fred. Och det var den makten som unionisterna inte ville förlora.
+3 #7 Benny Andersson 2017-04-06 22:55
Om det handlade om en skribent som i övrigt hade uppvisat en glasklar linje mot högerpopulismen, hade jag kunna ha viss förståelse för din synpunkt. Men, som vi visat i andra inlägg här på bloggen, är verkligheten tyvärr den motsatta. Mina erfarenheter är dessutom att JMs anhängare har börjat hävda att Nya Tider är en bra och läsvärd tidskrift. Några har till och med sagt sig beredda att ta en provprenumeration. Alltså har JMs publicering i dessa fall bidragit till att ge högerpopulismen en trovärdighet som den definitivt inte förtjänar.
+4 #6 Mats Danielsson 2017-04-06 08:24
Att bannlysa en skribent för att denne publicerar sig i en tidskrift med eventuellt tvivelaktig agenda är rent korkat. Jag litar på Jan Myrdals integritet liksom på Margareta Zs. Utgångspunkten måste rimligen vara att läsarna av Nya Tider (eller DN eller Stormfront) kan bli mer och inte mindre klokare av att ta del av skribentens text.
+2 #5 Kerstin Stigsson 2017-04-05 11:00
Vad är Clartés analys om högerextrem? Är det människor som är sympatiserar med nazister - eller för den delen moderater? Min egen analys är att en person eller organisation kan vara extremt nationalistisk även om denna personen eller organisationen inte hyllar nationalnazism? Vad är skillnad mellan nationalistisk socialist och nationalnazism? Människor eller organisationer som inte vill blanda sig med andra människor med en annan identitet, drar alla människor över en kam och menar att det är deras kultur och identitet som är fel - och att deras egen identitet är den rätta, är enligt min mening 'bruna'. Det finns en acceptabel 'brun' attityd bland de etablerade medierna och även vänstern - och det är rasismen mot ryssar i allmänhet. Som Ingemo Lindros skrev den 21/2 på Svenska Yle: 'Det är få andra etnisiteter som kan omtalas så negativ bemärkelser som ryssar i det annars så korrekta Sverige'. Om vi ska göra skäl för att motarbeta högerextrema krafter måste vi även se vad dom sk etablerade medierna håller på med. Dom och dom politiska partierna försöker precis som den amerikanska presidenten Trump bygga en mur. Men denna mur är mycket livsfarligare eftersom den byggs upp av NATO styrkor. Och det är inte Mexiko som fienden, utan det är Ryssland - allt enligt PK-eliten. Så vad är det skillnad mellan PK-eliten och Trump? Kanske är den enda skillnaden att buffiga och kvinnofientliga Trump inte går hem i deras högfärdiga och snobbiga etablissemang. Men det gör herr Clinton trots att han har avslöjats med byxorna nere och att han ihärdigt och lögnaktigt förnekade att det var så - ända tills pressen blev för stor för honom.
+2 #4 Magnus Nilsson 2017-04-01 11:07
Citerar Rune Edberg:
Efter att ha iakttagit den senaste urladdningen skulle jag gärna vilja veta var Clarté står i den nationella frågan.

Clartéförbundets program kan läsas här på hemsidan.
-4 #3 Rune Edberg 2017-03-31 10:41
Efter att ha iakttagit den senaste urladdningen skulle jag gärna vilja veta var Clarté står i den nationella frågan.
-2 #2 Magnus Nilsson 2017-03-30 16:04
Sixtén Andreassons logik är besynnerlig. Eftersom Nya Tider skriver mer om kriget i Afghanistan än andra medier kan tidningen inte vara "brun". Dessa saker har naturligtvis ingenting med varandra att göra. I analogi skulle man kunna hävda att USA inte är en imperialistmakt eftersom man är en republik. (Dessutom skrivs det faktiskt mycket om kriget i Aghanistan även i andra medier.) För övrigt är Sixten Andréasson en välkänd provokatör som för länge sedan lämnat den vänster han en gång tillhört och nu befinner sig till höger om anständighetens gräns.
-3 #1 Sixten Andréasson 2017-03-29 19:08
Flera gånger upprepas att Myrdal publicerat sig i en brun tidskrift, nämligen Nya Tider. Fick ikväll veckans nummer. I den en analys: "Afghanistan: USA:s längsta krig - ett fiasko utan synbart slut." För mig viktigt eftersom jag var kassör i Föreningen Afghanistansolidaritet i tio år. Tyvärr lyckades vi inte väcka svenska folket så att vårt land slutade medverka i USA:s krig. Artikeln är på två sidor. Liksom "Donald Trump mot etablissemanget -Statsapparaten underminerar presidenten". I vilka media får man motsvarande information?

Kommentarer kan inte längre lämnas till denna artikel.

Nytt på Clartébloggen

Bankskatten, öronmärkt till militärt beskydd för bankernas tillgångar?

Fred Torssander - 12 september 2019

Den historiska parallellen med skattehöjningarna i slutet av den långa depressionen – till upprustning inför första världskriget – har inte undgått SvD:s Birgitta Forsberg https://www.svd.se/striden-kring-bankskatten-har-bara-borjat Däremot kopplar hon till skillnad från undertecknad inte vidare till det omfattande...

Läs mer ...

Göran Greider på Folkets Bio i Stockholm 2015. Foto: Frankie Fouganthin [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Göran Greider underskattar nyliberalismen

Peter Sundborg - 5 september 2019

Detta inlägg refuserades av ETC efter Göran Greiders och mitt meningsutbyte. Tråkigt, eftersom det vänstern behöver just nu är en debatt. Här är länken till ETC-diskussionen: Jag tror Göran Greider gör ett stort misstag när han räknar ut nyliberalismen. Han menar att nyliberalismen idag varken väcker...

Läs mer ...

Lafelicidad. Chicharones, Santiago de Cuba. Foto: Benny Andersson

Karneval

Benny Andersson - 1 september 2019

”Leta upp Sankt Franciskus kyrkan”, förklarade mannen för mig, ”där kan du fråga igen, kontoret ligger bredvid kyrkan”. Jag skulle till civilregistret för att förnya ett dokument. När jag till slut knackade på den väldiga dörren, stack en man ut huvudet genom ett fönster och förklarade att...

Läs mer ...

Barnens karneval har börjat. Santa Rosa, Santiago de Cuba. Foto: Benny Andersson

Santiago, juli 2019

Benny Andersson - 28 augusti 2019

Samma hetta, samma myller av människor och ilsket knattrande motorcyklar. Men också förändrat. Det är ännu mer ont om mat nu, än vad det var i februari när jag senast var här. Och det som finns i affärerna har stigit i pris. För de fattigaste blir det allt svårare. Häromdagen köade folk för att få...

Läs mer ...

Läs Clarté på nätet! Nr 1/19 EU: Centrum och periferi

Bildtext

Tema - Centrum och periferin i EU

Redaktionen - 7 juli 2019

Vi ska välja till EU-parlamentet. Valet sägs handla om att hejda nationalism och högerpopulism och att...

Läs mer ...

Bildtext

Klassmedvetande, historia och arbetarrörelsen

Johan Wickström - 7 juli 2019

Vi hade inget i det förflutna att hämta utom två ting. Ilskan över orättvisorna och glädjen över...

Läs mer ...

Bildtext

Ledare - Rädda hyresrätterna!

Karin Hedbrant - 7 juli 2019

Det bubblar och fräser i många bostadsområden just nu. I Göteborg samlas hyresgäster i stora...

Läs mer ...