Clartébloggen

På Clartébloggen, som är socialistiskt partipolitiskt obunden, publiceras inlägg som debatterar och informerar. Författarna behöver inte tillhöra förbundet och innehållet ger inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter. Alla inlägg delas normalt på de sociala media där Clarté är aktivt.

Bild: Zoltan Tiroler

1 januari 2019 var det 60 år sedan diktatorn Batista tog statskassan och flydde. Revolutionen hade segrat. En avgörande händelse i Latinamerikas historia med ett enormt avtryck i regionen. Nyss hemkommen från Kuba rapporterar Svensk-Kubanska Föreningens ordförande Zoltan Tiroler i en artikelserie om hur det ser ut 60 år senare. 

Maria Ripenberg har i en ledarkrönika i Upsala Nya Tidning, ”Ungerns hemlösa har blivit fredlösa”, faktiskt haft djärvheten kritisera skapandet av EU-tiggarna i stället för att instämma i KD:s tidigare i UNT publicerade förslag i frågan. KD har föreslagit att EU-tiggarna i Uppsala skall förbjudas att tigga på sådana platser där de kan tänkas vara till besvär för köpmännen.

Står Italien, ett av de riktigt stora EU-länderna, på tur för nästa kris? Bryssel har vägrat godkänna den italienska regeringens budget. Vågar Italien trotsa EU, eller kommer landet att gå samma väg som Grekland och finna sig i gigantiska sparprogrambudget?  Italien har redan drabbats hårt av finans- och eurokrisen. Ett land vars ekonomi en gång blomstrade lider idag av fattigdom, arbetslöshet och omfattande samhällsproblem. Clarté har fått en reportageartikel  om Italien i dag från Antonios Antonides, Uppsalastudent som under hösten studerar vid universitetet i Milano.

...skulle slutet på EU:s handelsimperium äntligen komma inom synhåll. För Storbritannien betyder det att landet slipper tvångströjan och kan förhandla egna frihandelsavtal med t.ex. länder i östra och sydöstra Asien där tillväxten är högre än i EU och där avtal kunde vara ekonomiskt fördelaktigare för landets globalt orienterade kapital.

I alla samhällen och tider har man haft sina sätt att formulera ”frihet”. I vårt samhälle så har det kommit att förknippas med möjligheten att göra olika slags val. Den som är fri har möjlighet att välja och ju fler valmöjligheter vi har desto lyckligare och friare blir vi, lär oss nyliberalerna. Hur dessa alla våra val och valmöjligheter är relaterat till frihet förklaras inte utan tas på något sätt för givet. En sak är dock säker: vi har blivit väljande människor på heltid.

Liberalerna på Gotland med dess ordförande Mats-Ola Rödén i spetsen vägrade att delta i en manifestation mot antisemitism på Kristallnatten. Sveriges Radio Gotland citerar Liberalernas pressmeddelande. Där motiverades ställningstagandet med att ”det gemensamma uttalande som skall läsas upp helt bortser från 1930-talets stora brott mot mänskligheten som begicks i det kommunistiska Sovjetunionen, då åtskilliga miljoner oliktänkande mördades, och ännu fler fängslades, deporterades och torterades”.

Jag läser ett reportage om Gula västarna i franska Libération. Det är hittills nära 300 000 personer som, iklädda självlysande varselvästar, blockerat vägar och bensinstationer i protest mot regeringens skattehöjningar på bensin och diesel. Och som vanligt i Frankrike leder protesterna till bråk och till tårgas från polisens sida. Hittills har en person dött och 528 sårats (varav 17 allvarligt), däribland flera poliser och brandmän.

Under det kalla kriget fanns inte begreppet ”humanitär intervention”, men idag finns detta: ”...en humanitär intervention är när omvärlden griper in i ett land som inte kan eller inte vill skydda sin egen befolkning. Alla suveräna stater förväntas svara för invånarnas säkerhet. Men vad händer om en stat inte kan klara av att uppfylla det ansvaret, eller till och med utövar våld mot sin egen befolkning? Om omvärlden då griper in med militära medel mot statens vilja för att förhindra grymheter kallas detta för intervention.”