Clartébloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.

I en artikel av Margareta Zetterström som publicerats här på Clartébloggen har en del av diskussionen i kommentarerna handlat om synen på tidningen Nya Tider. Här publiceras en kritisk kommentar till den karakteristik av Nya Tider som Frank Nilsson framfört i denna diskussion.

SVT har gjort en genomgång av 200 artiklar i Nya Tider. Det är rätt tydligt vad det handlar om för slags tidning.

Frank Nilsson skriver, efter att ha avfärdat bedömningen att Nya Tider är en rasistisk produkt: "Imperialismen har med sina krig i Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien skapat kaos i dessa regioner, vilket gynnar kontrollen av olja och andra råvaror och som är brott mot folkrätten och suveräna staters nationella oberoende."

När jag vid sjuttiotalets början engagerade mig i uppbygget av Folket i Bild/Kulturfront hade jag aldrig kunnat föreställa mig att det skulle komma en dag när tidningens grundare och nuvarande hedersordförande, Jan Myrdal, skulle påstå att jag ägnade mig åt "farlig trotskistisk fraktionsverksamhet". Och detta för att jag dristat mig till att kritisera hans samröre med den högerextrema tidningen Nya Tider och hans konfererande i Moldavien tillsammans med främlingsfientliga, islamofobiska, antisemitiska och allmänt högerpopulistiska och högernationalistiska personer och organisationer.

Ständigt denna Putin!  Hur hinner denne vesslelika man ställa till allt jävulskap överallt , från sändningsavbrott i Melodinfestivaler, bombningar av sjukhus i Syrien, olagligt återtagande av Krim, orala  och skriftliga  trollattacker mot Sverige med hjälp av  Hanif Bali och Sd? Och nu, ett par veckor för sitt presidentval, ett giftmordsförsök i Salisbury.Var det Ryssland som låg bakom gasen som nästan dödade f d spionen Skripal och hans dotter?  Självfallet vet inte jag det. Lika litet som Theresa May. Men hon påstår detta  och har övertygat alla dem, som vill tro detsamma, inklusive Wallström och till och med Trump.

Påbud har utgått från arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar om att dess medlemmar måste avbryta allt samarbete med Hamnarbetarförbundet och dess avdelningar. Även i de hamnar där förbundet organiserar en överväldigande majoritet av de anställda. Medlemsföretag som tillåter organisationens utsedda skyddsombud att verka eller respekterar ingångna lokala överenskommelser riskerar uteslutning.

Detta är den senaste vändan i vad som håller på att utveckla sig till en av de största föreningsrättsstriderna i modern tid. Arbetsgivarna vill utrota det fackförbund i vilket en stor grupp arbetare har valt att organisera sig. Samtidigt försöker arbetsmarknadsminister Ylva Johansson baxa en antistrejklag genom riksdagen – med hänvisning till Hamnarbetarnas oresonliga militans. Att APM Terminals lockouter i Göteborgs hamn får hamnarbetarnas stridsåtgärder att blekna i jämförelse låtsas hon inte om.

Denna artikel är en slutreplik i en diskussion på Clartébloggen som startades av Kerstin Stigsson den 5 mars med svar av Jenny Tedjeza den 8 mars. För fortsatt diskussion hänvisas till möjligheten att lämna kommentarer på artiklarna.

Jenny Tedjeza anklagar mig för att vara ohederlig och osaklig. Osakligheten får andra bedöma men jag har alltid ansett mig för att vara hederlig.

Det är intervjun med Lars Åberg som inte är hederlig. L Åberg och författaren till artikeln lyckas att anklaga en grupp av människor i samhället utan att ens namnge gruppen eller grupperna. Åberg nämner ”invandrare”, ”människor” eller ”de” om dessa grupper. Vid några tillfällen ger han antydningar om vilka invandrare han menar: ”… inflyttningen till Malmö de senaste 15 åren” och ”Även värderingsmässigt och religiöst är de i många fall långt ifrån vårt sekulära samhälle”.

Kerstin Stigsson kritiserar på Clartébloggen den 5 mars Proletärens intervju med journalisten och författaren Lars Åberg.

Det är roligt att Proletärens artiklar läses och diskuteras, och det står naturligtvis var och en fritt att tycka att en intervju eller artikel kunde ha skrivits bättre eller på ett annat sätt. Men jag menar att Stigssons text är både osaklig och ohederlig.

Utgångspunkten för Stigssons kritik mot intervjun är att artikeln inte går ihop med en socialistisk och kommunistisk politik. Men det är ju heller ingen som påstår att Åberg skulle vara kommunist, eller att han företräder Kommunistiska Partiets uppfattningar.

Per Engdahl och den s k nysvenska rörelse, som bl a fostrat Ingvar Kamprad, är sedan ett bra tag borta. Jag läser i veckan vad deras sentida arvtagare skriver på DN:s debattsida : Sven-Olof Sällström SD:s Europapolitiske talesman och Oscar Sjöstedt ,SD:s ekonomisk-politiske talesman och ledamot i stiftelsen för Sveriges Radio, Television  och Utbildningsradio -  har att säga om deras partis syn på rådande svenska produktionsförhållanden och om  klasskampen i samhället: .

Vi har inte en tydlig ideologisk linje i form av höger/vänster. Vi har valt att ställa oss över det och fokusera på helheten och en väl fungerande arbetsmarknad....

Vi agerar för ett företagarvänligt klimat, samtidigt som vi agerar för trygghet för löntagarna. Det finns ingen motsättning i detta....  Den klasskamp som LO lyfter fram tillhör det förgångna.... En företagsvänlig politik borgar för fler i sysselsättning, vilken är den enskilt starkaste trygghetsskapande åtgärden för löntagarna. Det är dags för LO att sluta upp med gamla trötta analyser. Dagens föränderliga arbetsmarknad ställer helt andra krav....

SD har föreslagit förändringar i Las med syftet att öka tryggheten för både löntagare och företag...

Företagen stärks och växer av medarbetarnas kompetens – inte deras könstillhörighet. Därför är vi emot kvotering i alla dess former ....mot särlösningar grundat på födelseland. Staten ska inte finansiera subventionerade anställningar för utrikes födda.....

 Vårt fokus ligger på att förse alla svenska medborgare  (min kurs) med en grundläggande trygghet vid arbetslöshet, och inte att fylla fackföreningarnas fickor med medlemsavgifter...

..obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, vilket är en fråga vi har drivit i flera år. ... Med berått mod ställer LO de svagaste på arbetsmarknaden utan försäkringsskydd. Samtidigt vill man försvåra för företagen i en rad frågor, vilket i slutändan enbart drabbar just löntagarna... . 

Korporativism är den ideologi som urspungligen utvecklades av 1800-talets katolska kyrka då arbetarrörelsen börjat bli en maktfaktor. Den kännetecknas av principiella motsättningar  -  d v s klasskamp - inte får finnas mellan dem som arbetar och dem som äger produktionsmedlen och därvid skördar ett mervärde.  Korporativismen associeras främst till fascismen, och såväl Engdahl som Åkesson var/är dess banerförare.

Den 6 februari publicerade Proletären en intervju med Lars Åberg, en författare från Malmö. Det finns en del som kan ifrågasättas i den artikeln om det verkligen går ihop med en socialistisk och kommunistisk politik.

Lars Åberg: ’Det andra är att inflyttningen till Malmö de senaste 15 åren har ändrat karaktär. Det är nya grupper av människor som flyttar hit som från början är mycket längre ifrån det svenska samhället. De har dålig utbildning, och egentligen inga förutsättningar att få jobb. – Även värderingsmässigt och religion är de i många fall långt ifrån vårt sekulära samhälle och man kan inte låta bli att det inte kan leda till konflikter, vilket det faktiskt har gjort.’

Människor flyr ifrån krig och ekonomisk ruin. Visst finns det de som inte har någon utbildning alls. Men det finns de som har fått en gedigen utbildning i hemlandet, såsom läkare och tandläkare. Emellertid får de inte praktisera eller arbeta på grund av att de inte har någon av svensk myndighet godkänd utbildning. Utan måste läsa in utbildningen igen för att få svensk legitimation.