Lördag 24 januari samlades drygt fyrtio personer i ABFs lokaler i Norrköping för att delta i en föreläsning med Åke Kilander. Åke talade under rubriken "Kapitalismens globala utveckling under 2000-talet" och föredraget var en sammanfattning och fortsättning av hans artikel om Monopolkapitalet i Clarté nr 3-2014. Utgångspunkten var "Monthly Review"-traditionen om monopolkapital och imperialism med namn som Paul Baran, Paul Sweezy och Samir Amin.
Diskussionen från och med deltagarna kom att röra bl a Baran-Sweezy kontra traditionell marxism, om Kina är en progressiv kraft eller inte och funderingar på vad vi konkret kan göra.

Möte arrangerades av Clarté, Centrum för Marxistiska Samhällsstudier, Kommunistiska Partiet och ABF.