Margot Wallströms uttalande om att man nu erkänner den självutnämnde presidenten Juan Guaido som Venezuelas ledare är en politisk skandal som återigen visar att Sveriges självständighet i utrikespolitiken är ett minne blott. Venezuela är ett land satt under stor press från USA-imperialismen och för antiimperialister bör det nu vara högsta prioritet att försvara detta lands självständighet. Juan Guaido representerar en reaktionär och revanschistisk höger som nu vädrar morgonluft i Latinamerika efter ett decennium av folkliga framgångar. Den svenska regeringens uttalande stärker de reaktionära krafterna och ökar risken för en våldsam utveckling. Venezuela är ett land som har haft stora problem på senare år, det skall inte förnekas, men de problemen löses inte av imperialistisk aggression. Utrikesministerns ställningstagande är tyvärr ytterligare en påminnelse om att Sverige alltmer lyder Washingtons diktat.

Kommentarer   

0 #2 Kerstin Stigsson 2019-02-15 13:57
Hur kan Benny Andersson säga att det är skillnad på riksdagens partier? Utrikesminister och socialdemokratiska Wallström stödjer USAs val av president i Venezuela. Hon har vad jag vet inte kritiserat USA för att ha valt den fruktade och krigshöken och antisocialisten Elliot Abrams som USAs sändebud. Wallström väljer att blunda och rätta sig in i leden i liberalernas, centerns, moderaternas, kristdemokraterna och sverigedemokraternas kritik av Venezuelas nuvarande valda regering.
Det finns ett flertal i det Demokratiska partiet i USA som har gjort detsamma - ställt sig bakom Trump. Detta till trots att de har kritiserat honom tidigare. Nu är de plötsligt allierade - precis som vad de var före kontrarevolutionen i Sovjetunionen. Demokrater och Republikaner i en (o)helig allians ända tills de hade krossat Sovjetunionen. Då var det inte någon tal om att de konservativa var fascister, vilket de i många fall var, t ex Elliot Abrams.
Democracy News
www.youtube.com/watch?v=7d2cFODeKUo
Så hur kan Benny Andersson säga att riksdagspartierna skiljer sig åt - när de inte gör det i många frågor? Och socialdemokraterna ville prompt regera och styra över en Kd och M budget(!) Så, Benny Andersson, nu får du förklara för mig vad det är för skillnad mellan moderaterna och socialdemokraterna.
Och på tal om att 'inte ha lärt' något (från en tidigare kommentar från artikeln 'Stormar över Kuba'). Jag är kanske inte så väl utbildad som du men jag har möjligtvis andra erfarenheter och kan vara väl så utbildad i vilka socialdemokraterna och vänsterpartiet har stött under de senaste trettio åren. Dessa partier har nästan skrotat tillsammans med högern alla reformer som arbetarrörelsen har vunnit och antaget nya till företagens förmån.
Så kom ner från dina höga hästar och börja diskutera på samma nivå som vad arbetarklassen är. Det kan hända att du har fel i din uppfattning om The New Deal och reformer - och då har du inget att lära mig något!
Citera
0 #1 Anders Romelsjo 2019-02-06 17:51
I praktiken och “i demokratins namn” ser EU, inklusive Sverige, den självutnämnde Guaido som Venezuelas president i stället för Maduro som valts i fria demokratiska val av hög kvalitet.

Maduro omvaldes som president i Venezuela i maj 2018. Han fick 5,8 miljoner av de 8,6 miljoner avlagda rösterna (67%). Hans närmaste utmanare, Henri Falcon, fick 1,8 miljoner röster. Andra delar av oppositionen bojkottade valet. Processen övervakades av ca 200 internationella valobservatörer från ett 30-tal länder. Bland observatörerna fanns Spaniens tidigare premiärminister Zapatero, som kommenterade: ”Jag hyser inga tvivel om valprocessen. Det är ett avancerat och automatiserat valsystem.” Ecuadors president hade liknande bedömning.

Venezuela har haft över 20 fria val på 20 år – betydligt fler än t.ex. Sverige där 85 % uppger att de saknar politiskt inflytande mellan valen enligt Demokratiutredningen.

Det låga valdeltagandet på knappt 50 %, som i ett ordinärt kongressval i USA, är en svaghet. Orsakat bl.a. av den dominerande högerpressens skriverier innan om orättvis val, och högerns partiella bojkott.

Maduro fick 31 % av rösterna från de röstberättigade, ungefär som Obama medan Trump fick 26 % av de röstberättigas röster .

EU inbjöds att sända observatörer till presidentvalet i maj 2018, men avstod. Snabbt kom stark kritik, liksom från USA och etablerade media. Fyra valobservatörer har gjort slarvsylta av EU:s "valanalys".

De skriver bland annat. De skriver “Vi tvivlar på att ni har några bevis för att backa upp EU:s påstående om “många rapporterande oegentligheter”.

Vi var enhälliga i att slutsatsen var att valet genomfördes rättvist, att valförhållandena inte var partiska, att äkta oegentligheter var exceptionellt få och av mycket liten betydelse. Det fanns inget röstköp eftersom det inte finns något sätt på vilket en röst kan köpas.

Själva förfarandet utesluter eventuell möjlighet för någon att veta hur en väljare ger sin röst och det är omöjligt – som vi verifierat – att en enskild person röstar mer än en gång eller att någon ska rösta på någon annan vägnar. Kort sagt är påståendena i Ditt pressmeddelande osakliga påståenden/påhitt baserade på hörsägen och inte på bevis, och ovärdiga EU."

USA-imperialismen har blivit alltmer fräck och aggressiv - och EU alltmer följsamt. Detta innebär också att USA-imperialismen stärkts i detta viktiga avseende.

Men det finns en del positivt i dessa sorgliga dagar:

Majoriteten av stater har inte givit ett tydligt stöd till Guadio. EU kunde inte enas om gemensamt uttalande i den riktningen utan det blev en halvmesyr.

* En majoritet i OAS (Organization of American States) med 19 av 35 länder har tagit avstånd från den självutnämnde Guaidó och håller fast vid sitt samarbete med president Maduro.

* Afrikanska Unionen (55 stater) har sagt Nej till J. Guaido som president.

* Den stora majoriteten av världens stater har inte ställt sig bakom Guadio, i bästa fall ett uttryck för stöd för nationellt självbestämmanderätt och demokrati.

* Förenta Nationernas Generalsekreterare har starkt understrukit att det varken är USAs eller något annat lands sak att erkänna andra medlemsstaters statsledningar, det ankommer bara på Generalförsamlingen, som också fortsättningsvis erkänner Venezuelas statsledning.

Nu har två maniesfationer till stöd för Venezuela skett i Stockholm förra veckan. Snart lämnar ett antal organisationer in en bra skrivelse till utrikesministern. Jag har i gruppen föreslår att vi också ska ut på gator och torg till helgen. Följer du med?
Citera

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.