Nytt nummer av Clarté!

Nr 2/2019 Svensk sjukvård i orätta händer

Senaste ClartéDetta nummer av Clarté handlar om sjukvårdspolitiken. BENGT JÄRHULT skriver om ett långt yrkesliv som läkare i primärvården. Först expanderade primärvården. Sedan vände utvecklingen. DAVID LILJEQVIST går igenom hur profitintresset styr allt större del av sjukvården. Den handlar sannerligen inte bara om vinstdrivna vårdcentraler. MAGNUS GÖRANSSON diskuterar vägar framåt för en radikal hälso- och sjukvårdspolitik, med primärvården i centrum. ÅSA ANDERSSON påminner om att vårdprofessionernas fackliga organisationer tidigt backat upp privatiseringar och marknadsinslag. JOHN LAPIDUS visar att sjukvårdskostnaderna ofrånkomligen ökar. Problemet är den tudelade välfärden.

Beställ nya numret av Clarté!

Tack för ditt meddelande! Vi återkommer så snart vi kan.

Nytt på Clartébloggen

”Svält ut mina landsmän!”

Zoltan Tiroler - 16 oktober 2019

I förra veckan publicerades i flera svenska tidningar en TT-artikel om att kubanen Manuel Cuesta kommit till Sverige för att förmå Sveriges Riksdag att inte godkänna det avtal som Kuba och EU upprättat. Avtalet skulle göra slut på den negativa särbehandling som Kuba utstått från EU. Sverige är en...

Läs mer ...

Italiens kaos i klassperspektiv

Antonios Antoniadis - 1 oktober 2019

Mitt i den italienska sommaren bröt en regeringskris ut i landet. Intressekonflikten mellan regeringspartierna Lega och Femstjärnerörelsen blev till slut ohanterlig. Den italienska härskarklassens inre stridigheter har demaskerats.

Läs mer ...

Aufstehen ramlar ihop. Sedelärande historia

Olle Josephson - 17 september 2019

Dagliga strider om välfärd, jämlikhet och arbetandes rättigheter gentemot kapitalet. Klimatkatastrofen. Flyktingar och folkvandringar. Imperialism. Snart är 2020-talet här. På ett allmänt plan är det enkelt att som ovan peka ut de fyra avgörande politiska vattendelarna – nära förbundna -  under...

Läs mer ...

Kari Parman

Tillitsbaserad styrning och ledning istället för panikåtgärder

Kari Parman - 15 september 2019

Många kommuner dras med stora underskott. Både utbildnings- och socialförvaltningar redovisar stora underskott och mången enig kommunstyrelse har beslutat att dra i nödbromsen. Ofta tar man till inköps- och anställningsstopp som en paniklösning när man saknar långsiktiga lösningar. Men den som...

Läs mer ...

Läs Clarté på nätet! Nr 2/19 Svensk sjukvård i orätta händer

Bildtext

Nätläkare på patientjakt

Åsa Andersson - 5 juli 2019

Den privata nätläkartjänsten KRY raggar patienter bland personer som inte behöver träffa en läkare med...

Läs mer ...

Bildtext

De stora fackföreningarna har fastnat i en loop

Daria Bogdanska - 5 juli 2019

När jag kom till Sverige för fem år sedan visste jag inte vad den svenska modellen var. Jag hade...

Läs mer ...

Bildtext

Sågat vårdval

David Liljeqvist - 5 juli 2019

En viktig förutsättning för den privata expansionen inom framför allt primärvården är det vårdval...

Läs mer ...