Nytt nummer av Clarté!

2018 1Partier fjärmade från medborgarna, diktat från Bryssel, rasistiska strömningar, fejknyheter. Det är valrörelse. Många talar om en försvagad demokrati.Men varifrån kommer demokratin? Historia och samtid ger samma besked: den måste alltid erövras på nytt av folk i rörelse; den snöps av dem som sitter på makt och pengar. Clarté granskar demokratins 1900-talshistoria, den marxistiska demokratidiskussionen och hot i dag.

Beställ nya numret av Clarté!

Nytt på Clartébloggen

"Ur kollektivet stiger var och en för att för en kort stund förvandlas till solist. Innan hen åter stiger tillbaka in i det kollektiva." Foto: Benny Andersson

Resebrev från Kuba: Vardagsliv, historia, musik

Benny Andersson - 13 augusti 2018

Det skulle bli fest på takterassen, med inbjudningskort och annat i den stilen. Till min stora förvåning skickades korten sent på eftermiddagen dagen innan festen skulle hållas. ”Men kommer dom fram i tid”, frågade jag förvånat med den svenska posten i tankarna? Frågan verkade lika förvånande för...

Läs mer...

Foto: Adam Jones adamjones.freeservers.com

Resebrev från Kuba: Svar på kritik

Benny Andersson - 11 augusti 2018

Jag skriver den här serien resebrev från Kuba av två skäl. Jag vill bidra till att öka intresset för Kubas försök att hitta en egen väg till utveckling och socialism. Och jag vill bidra till att öka intresset för att besöka Santiago – enligt min mening en av Kubas intressantaste städer. Jag tror...

Läs mer...

Katedralen, Plaza de Cespedes. Foto: Benny Andersson

Resebrev från Kuba: turistbilder

Benny Andersson - 9 augusti 2018

Turistbilder, men inte utan intresse. Plaza de Cespedes, det historiska Santiagos hjärta. Döpt efter Manuel de Cespedes, som startade det första befrielsekriget mot spanjorerna 1868, genom att samtidigt frige sina slavar och förena kampen för nationell befrielse med kampen mot slaveriet. En lyckad...

Läs mer...

Läs Clarté på nätet! Nr 1/18 Rörelser från golvet

Bildtext

Vägar ur upphandlingseländet

Andreas Nyman - 17 juli 2018

Med varje ny offentlig upphandling följer nya krav på sänkta löner och sämre anställningsvillkor....

Läs mer...

Bildtext

Arbetarlitteraturen fick en särskild ställning i Sverige

Per-Olof Mattsson - 17 juli 2018

Diskussionen och forskningen om arbetarlitteratur har under det senaste årtiondet blivit alltmer...

Läs mer...