Litteraturlista och kommentarer till artiklarna Planeten pallar inte mer och Klokt tänkt om miljön i Clarté nr 4/2016. Sidhänvisningarna syftar på pappersutgåvan av Clarté nr 4/2016.

MR = Monthly Review, månadstidskrift som ges ut i New York

Sid. 40: Referatet från International Geological Congress är hämtat från MR October 2016. Mötet ägde rum i Kapstaden, nästa möte om fyra år hålls i Indien och organisationen har säte i Beijing.

Sid. 43: Modellen för planetens gränser på nio områden återfinns numera i alla viktigare rapporter från till exempel FNs klimatpanel och Världsnaturfondens (WWF) årliga Living Planet Report. Utmärkta översiktliga och aktuella framställningar finns i Mike Berners-Lee Duncan Clarks Den brännande frågan (Karneval 2013) och Ian Angus Facing the Anthropocene (MR Press 2016). Angus bok bör läsas i sin helhet, inte minst för kapitlet The First Near-Catastrophe som mycket lärorikt klargör hur världen i sista stund räddades från ozon-lagrets förstöring. Angus ger även ut web-tidningen Climate&Capitalism (www.climateandcapitalism.com) som även är länkad till www.monthlyreview.org (i vänsterkolomnen).

Sid. 44: ”System Change not Climate Change” är även namnet på ett ekosocialistiskt samarbete mellan människor i Kanada och Förenta staterna. Se hemsidan www.systemchangenotclimatechange.org

Sid. 45-46: Uppgifterna om den globala energiförbrukningen och olje- och gasbranschen refereras av professor Michael T. Klare i artikeln Hooked! The Unyielding Grip of Fossil Fuels on Global Life den 14 juli 2016. Se www.tomdispatch.com/dialogs/print/?id=176164

Klare är en av världens främsta experter på frågor som rör jordens naturresurser. Han har bland annat skrivit The Race for What´s Left – The Global Scramble for the World´s Last Resources (Metropolitan books 2012). Boken tar upp det maktpolitiska spelet, klassmässigt och konkret, som utspelar sig mellan storföretag och stater för att roffa åt sig så stor del som möjligt av resurserna innan de tar slut.

Sid. 46: Beträffande ”den nya människan”: Harry Magdoff höll ett föredrag, troligen 1971 eller 1972, med titeln Remarks on Capitalism and the Environment it Produces. Hans manus till föredraget hittades nyligen och finns på www.monthlyreview.org (i vänsterkolumnen under Commentary, daterat den 16 september 2016). Det innehåller resonemang om ”den nya människan” och mycket annat intressant.

Litteratur

Här följer i kronologisk ordning ett urval av läsvärda böcker och artiklar främst från tidskriften Monthly Review eller dess förlag.

Böcker

Cirkeln sluter sig – Naturen, människan och teknologin av Barry Commoner, Aldus 1972 (originaltitel The Closing Circle 1971)

Ecology, Science and Society av Yrjö Haila och Richard Levins, Pluto Press 1992

The Vulnerable Planet – a short history of the Environment av John Bellamy Foster, MR Press 1993 och 1999

Marx´s Ecology – Materialism and Nature av John Bellamy Foster, MR Press 2000

The Ecological Revolution – Making Peace with the Planet av John Bellamy Foster, MR Press 2009

The Ecological Rift – Capitalism´s War on the Earth av John Bellamy Foster samt Brett Clark och Richard York, MR Press 2010

What Every Environmentalist Needs to Know about Capitalism A Citizens Guide to Capitalism and Environment av Fred Magdoff och John Bellamy Foster, MR Press 2011

The Race for What´s Left – The Global Scramble for the World´s Last Resources av Michael T. Klare, Metropolitan Books 2012

Marx and Nature – A Red and Green Perspective av Paul Burkett, Haymarket Books 2014

Big World Small Planet – välfärd inom planetens gränser av Johan Rockström och Mattias Klum, Max Ström förlag 2015

This Changes Everything – Capitalism vs. the Climate av Naomi Klein, Allen Lane 2014 (på svenska som Det här förändrar allt – Kapitalismen kontra klimatet, Ordfront 2016).

Facing the Anthropocene – Fossil Capitalism and the Crisis of the Earth System av Ian Angus, MR Press 2016

Artiklar

Remarks on Capitalism and the Environment it Produces av Harry Magdoff 1971 eller 1972, Manus till föredrag, återfunnet i september 2016. Se MRs hemsida, www.monthlyreview.org , i vänsterkolumnen under rubriken Comentary.

Capitalism and the Environment av Paul Sweezy i MR, June 1989 och October 2004

Socialism and Ecology av Paul Sweezy i MR, September 1989

Marx´s Vision of Sustainable Human Development av Paul Burkett i MR, October 2005

Ecology and the Transition from Capitalism to Socialism av John Bellamy Foster i MR, November 2008

Rifts and shifts: Getting to the Root of Environmental Catastrophe av Brett Clark och Richard York i MR, November 2008

Ecological Civilization, Indigeous Culture, and Rural Reconstruction in China av Wen Tiejun, Lau Kinchi, Cheng Cunwang, He Huili, and Qui Jiansheng i MR, February 2012

Ecological Marxism in China av Zhihe Wang i MR, February 2012

Global Resource Depletion av Fred Magdoff i MR, January 2013

What Does Ecological Marxism Mean For China? Questions and Challenges for John Bellamy Foster av Zhihe Wang, Meijun Fan, Hui Dong, Dezhong Sun, and Lichun Li i MR, February 2013

Toward a Global Dialogue on Ecology and Marxism, A Brief Response to Chinese Scholars av John Bellamy Foster i MR, February 2013

The Myth of ‘Environmental Catastrophism’ av Ian Angus i MR, September 2013 (motinlägg och svar i MR, December 2013, sid. 52-56

The Fossil Fuels War av John Bellamy Foster i MR, September 2013

The Epochal Crisis-converging economic and ecological contradictions av John Bellamy Foster i MR, October 2013

Marx and the Rift in the Universal Metabolism of Nature av John Bellamy Foster i MR, December 2013

Paul Burkett’s ‘Marx and Nature’ – Fifteen Years After av John Bellamy Foster i MR, December 2014

A Radical Approach to the Climate Crisis av Christian Parenti i Dissent, Summer 2013

Climate Change – What role for Reform? av Christian Parenti i MR April 2014, sid. 49-55 inkl. svar från Editors

An Ecologically Sound and Socially Just Economy av Fred Magdoff i MR, September 2014

Crossing the River of Fire – The Liberal Attack on Naomi Klein and This Changes Everything av John Bellamy Foster and Brett Clark i MR, February 2015

The Planetary Crisis and Late Soviet Ecology av John Bellamy Foster i MR, June 2015

The Anthropocene – when did it begin and why does it matter? av Ian Angus i MR, September 2015

Method in Ecological Marxism – Science and the Struggle for Change av Hannah Holleman i MR, October 2015

The Great Capitalist Climacteric – Marxism and ‘System Change, Not Climate Change’ av John Bellamy Foster i MR, November 2015

Marxism and Ecology – Common Fronts of a Great Transition av John Bellamy Foster i MR, December 2015

Marx’s Ecological Notebooks av Kohei Saito i MR February 2016

Marx’s Ecology and the Left av John Bellamy Foster och Brett Clark i MR, June 2016

Hooked! The Unyielding Grip of Fossil Fuels on Global Life av Micheal T. Klare, www.TomDispatch.com/dialogs, 14 July 2016

The Anthropocene Crisis av John Bellamy Foster i MR, September 2016

Marxism and the Dialectics of Ecology av John Bellamy Foster och Brett Clark i MR, October 2016

Why Ecosocialism Needs Marx av Kohei Saito i MR, November 2016

Nytt på Clartébloggen

Lenin talar på Röda torget

Imperialismen och kapitalismens motsättningar - Benny Andersson har fel

Peter Sundborg - 22 november 2017

Med stort intresse läste jag Benny Anderssons utmärkta artikel Sovjeterna vann och förlorade makteni Clarté nr 3/2017. När jag kom till slutet av artikeln blev jag dock betänksam. Har Benny Andersson verkligen rätt i det han skriver här? Nej, det är ytterst tveksamt. Jag har några synpunkter på det han...

Läs mer...

Ska vi prata med nazister? (Recension)

Dan Israel - 15 november 2017

Ska vi prata med nazister? Så lyder titeln på den bok som Mikael Löfgren och Nätverkstan sammanställt med så gott som samtliga debattinlägg i den diskussion som uppstod efter att Bokmässan beslutat sig för att inte porta Nya Tider. Det är ett föredömligt initiativ, som på ett ytterst konkret sätt...

Läs mer...

De nya Sidenvägarna (Recension)

Hans Isaksson - 31 oktober 2017

Peter Frankopan är chef för Centrum för bysantinska studier vid Oxforduniversitetet. 2012 publicerade han boken ”The first crusade: The call from the east”. Nu är han aktuell med “Sidenvägarna” (The Silk Roads; Sv översättning Peter Handberg 2017; Bonniers; 687 sid). Ett av Jan Myrdals och Gun...

Läs mer...

Läs Clarté på nätet! Nr 2/17 Makten bakom orden

Bildtext

Mörkrets nya ansikten

Mathias Wåg - 17 juli 2017

Modern rasism och fascism ser inte ut som på 30-talet. I tankesmedjor, sajter, bokförlag och...

Läs mer...

Bildtext

Makt och motstånd präglar språken

Ola Wikander - 17 juli 2017

Imperier växer fram och går under. Några språk blir redskap för deras makt, andra förtrycks eller...

Läs mer...

Bildtext

Ledare - Nej till Nato, Nej till Aurora

Daniel Cederqvist - 17 juli 2017

I höst kommer Aurora, en av de största militärövningarna på många år, att genomföras i Sverige....

Läs mer...