4/15 Den nya svenska modellen

Centrum-periferi
Eurokris och flyktingar, krig och terrordåd - kanske finns det ett underliggande samband. Clarté undersöker en grundläggande mekanism i den kapitalistiska ekonomin: tendensen till en delning mellan förväxta metropoler och utarmade utkanter. Vi kikar på Europa och dess närmaste grannskap men också på ett Mexico fångat i ett handelsavtal med USA.

Kapitalismens delning i centrum och periferi framkallar stora folkförflyttningar. Kapitalägarna välkomnar den utländska arbetskraften – men inte människorna som följer med. Migranterna ska vara här på undantag, exploaterbara i flexibla former. Det är idealet.

Innehållet

4/15 Den nya svenska modellen