4/14 TTIP - Kapital mot demokrati

Frihandel. Så kallas det planerade avtal mellan USA och EU som ska undanröja kvarvarande hinder för de världsomspännande storföretagens expansion. Med TTIP väntar fler utförsäljningar av offentliga tjänster och starkare skydd för bolagens vinster.

Numrets tema är TTIP, men kompletteras med artiklar som "Nätverk för en självutnämnd elit" av Dino Knudsen och "Fascism på svenska" av Britta Ring.