3/14 Molnet - bolagen tar över nätet

Två förkortningar att hålla reda på: TTIP står för det handelsavtal EU och USA förhandlar om i tysthet. ISDS, som ska ingå i avtalet, ger utländska investerare rätt att stämma stater som äventyrar deras vinster. Kapitalets diktatur formaliserad i transatlantisk skala.Hög tid att organisera motstånd!

Den nya tekniken ledde oss inte ut ur kapitalismens hierarkier. Den fastnade i dem. Med molntjänster, digerdata och crowdsourcing stärker de stora IT-företagen sitt grepp över cyberrymden. Arbetet utarmas, våra liv förflackas och allt vi företar oss i nätverket blir exploaterbar råvara i bolagens serverhallar. Ett tag till.

Anders Ramsay hävdar att Zachariah har i sin kritik av Marx "Kapitalet" i det förra numret missförstått det mesta.
John Bellamy Fosters nyutgivna bok "The Theory of Monopoly Capitalism" analyseras.

Ett urval artiklar ur utgåvan