2/13 Arbetaren i boken

I dag är arbetarklassen politiskt tillbakapressad sedan minst trettio år. Arbetarlitteraturen tycks däremot frodas: Alakoski, Wrangborg, Johan Jönsson, Hamberg, Aino Trosell, Tony Samuelsson; listan kan göras lång, och många säljer i stora upplagor. Har den nya arbetarlitteraturen kraft nog att sätta klassens frågor i politikens centrum? Är det möjligt när den inte har en stark rörelse att luta sig mot? Vilka erfarenheter kan den spegla, och vilka frågor kan den resa?
Kring de frågorna kretsar fyra artiklar om arbetarlitteratur i detta nummer.

I övrigt så medverkar Lenin och J. Myrdal om religionen. Det finns en artikel som analyserar skeendet i Syrien och en om Zarembas misstag...

Prenumerera!

Innehållet

2/13 Arbetaren i boken