Styrelsen

 Dela länken
FaceBook  Twitter  

Nuvarande styrelse valdes på stämman i Göteborg den 24-25 september 2011. Styrelsens ledamöter presenterar sig med några ord om varför det är viktigt att vara med i Clarté:

Daniel Cederqvist, ordförande (Stockholm)

"För att jag vill söka klarhet i tidens frågor. På så sätt kan jag förändra världen."

Karin Hedbrant (Stockholm)

"Jag finner sammanhang och relief åt min kulturella verksamhet i den anda av djupgående intellektuell nyfikenhet som jag möter inom Clarté. En socialistisk grundsyn utan partikoppling ger riktning och bredd i arbetet för en nödvändig radikal samhällsförändring."

Mikael Pettersson (Norrköping)

"Det behövs forum som diskuterar och analyserar de sociala strider som vi står mitt i och gör dem begripliga. Clarté är ett sådant. Clarté-arbetet är vårt sätt att bidra till den långa marschen ut ur kapitalismen."

Jonas Lundgren (Stockholm/Borås)

"För att kämpa mot ett indoktrinerande och parasiterande klassamhälle behövs röster som beskriver hur det samhället ser ut. Clarté är den rösten, för socialismen, mot den borgerliga hegemonin. Clarté är en organisation och en tidning för praktisk och teoretisk klasskamp i Sverige, idag."

Magnus Göransson (Stockholm/Lund)

"Jag arbetar med Clartéförbundet därför att det behövs kunskaper, studier, diskussioner och organisering för att skola nya generationer socialister."

Magnus Nilsson (Malmö)

"Jag engagerar mig i Clarté för att det är en socialistisk organisation och tidskrift där den intellektuella nivån är hög och där man verkligen lägger kraft på att undersöka och diskutera viktiga frågor."

Gustav Landström, suppleant (Göteborg)


Prenumerera!

Mötesfonden

Vill du hindra den totalitära liberalismen att ta över den offentliga debatten? Lämna ditt bidrag till Clartés mötesfond! Du kan också söka bidrag ur fonden.

Annons

USA-varldspolis.jpg