Clartés förbundsstämma 2018 ska hållas lördag 3 och söndag 4 mars 2018 i Malmö (Poeten på Hörnet, Södra Förstadsgatan 65 B). Alla medlemmar har tillträde till stämmodelen (kl 13-15 på lördagen). Övriga delar av stämmohelgen är öppna för alla intresserade.

Motioner ska lämnas in senast fredag 19 januari (maila till ). Stämmohandlingarna, inklusive svar på motionerna kommer att läggas ut på clarte.nu senast fredag 2 februari.

Välkomna!
Förbundsstyrelsen