Välkommen till Clartés stämma!

Svenska Clartéförbundet håller stämma lördagen den 8 november på Kungsgatan 84 i Stockholm mellan kl 12-17. Alla medlemmar kallas via brev men om du vill delta och ännu inte hunnit bli medlem kan du bli det på plats efter att du anmält dig.

Att vara medlem kostar 210 kr inklusive en årsprenumeration på tidskriften. Meddela också om du är intresserad av att delta i en gemensam middag på kvällen (på lokal för självkostnad). .

Om du är medlem och inte har möjlighet att delta men vill ha stämmohandlingarna beställer du dessa från ovanstående e-postadress också.

Väl mött!

Styrelsen för Svenska Clartéförbundet

Nytt på bloggen!

Ur Clartés webbarkiv!

Städa javisst, men var?

Inga-Lisa Sangregorio

12 december 2006

Enad eller etnifierad arbetarklass

Ulf Karlström

5 januari 2003

Våga vägra ta debatten

Ali Esbati

25 mars 2011

I uppblåsta ideologers sällskap

Lena Halldenius

17 januari 2010

Köp senaste Clarté!

Erbjudande

Jimi T Saint

jimi t saint

Av var och en efter förmåga,
åt var och en efter behov

Jimi T Saint på BandCamp

Kom med i Clarté

Vi har många uppgifter som vi behöver vara flera till. Vill du hjälpa till?

Mötesfonden

Vill du hindra den totalitära liberalismen att ta över den offentliga debatten? Lämna ditt bidrag till Clartés mötesfond! Du kan också söka bidrag ur fonden.