Välkommen till Clartés stämma!

Svenska Clartéförbundet håller stämma lördagen den 8 november på Kungsgatan 84 i Stockholm mellan kl 12-17. Alla medlemmar kallas via brev men om du vill delta och ännu inte hunnit bli medlem kan du bli det på plats efter att du anmält dig.

Att vara medlem kostar 210 kr inklusive en årsprenumeration på tidskriften. Meddela också om du är intresserad av att delta i en gemensam middag på kvällen (på lokal för självkostnad). .

Om du är medlem och inte har möjlighet att delta men vill ha stämmohandlingarna beställer du dessa från ovanstående e-postadress också.

Väl mött!

Styrelsen för Svenska Clartéförbundet

Nytt på bloggen!

Ur Clartés webbarkiv!

Jag ser inga kalla blå ögon

Benny Andersson

1 maj 2008

Måbrafabriken

P. Sainath

1 maj 2005

Så tar dom över igen

Mikael Nyberg

1 maj 2007

Jakten på den förlupne arbetaren

Hans Isaksson

12 januari 2005

Köp senaste Clarté!

Erbjudande

Jimi T Saint

jimi t saint

Av var och en efter förmåga,
åt var och en efter behov

Jimi T Saint på BandCamp

Kom med i Clarté

Vi har många uppgifter som vi behöver vara flera till. Vill du hjälpa till?

Mötesfonden

Vill du hindra den totalitära liberalismen att ta över den offentliga debatten? Lämna ditt bidrag till Clartés mötesfond! Du kan också söka bidrag ur fonden.